Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Andrej Babiš zproštěn obvinění v kauze Čapí hnízdo

Dnes v dopoledních hodinách Státní zastupitelství definitivně zastavilo trestní stíhání předsedy vlády Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo. V tomto sporu měl Babiš neoprávněně čerpat dotaci ve výši 50 milionů korun na výše zmíněný projekt, a to s tou podmínkou, že daný podnik spadá do kategorie malých či středních firem. Tuto skutečnost dnes státní zastupitelství potvrdilo a navíc dodalo, že rozdělení podniků do tříd podle jejich velikosti přišlo až v době, kdy bylo o dotaci zažádáno, respektive kdy byla dotace čerpána.

Původ běhu trestního stíhání shledal pražský městský státní zástupce Martin Erazín v tom, že ohledně velikosti svého podniku Andrej Babiš uvedl, že spadá do kategorie středních a menších. Provedl tak formou čestného prohlášení což bylo dle policie lživé a tak zahájila trestní stíhání. V konkrétní kauze byli mezi obviněnými i další členové Babišovy rodiny a bývalí kolegové. Zastavení trestního stíhání je účinné vůči každému z nich krom Babišova syna Andreje, proti kterému se trestní stíhání vede za speciálních podmínek odděleně.

Ve svém odůvodnění státní zástupce uvádí, že i navzdory faktu, že akcionáři a vedení podniku Farma Čapí hnízdo jsou členové Babišovy rodiny, nejedná se tak o podniky propojené a závislé na koncernu Agrofert. Dle státního zástupce si tyto podniky nekonkurují a ani nevystupují na stejném trhu.  Rodinné vazby jsou tak dle pražské prokuratury irelevantní.

Rozhodnutí však ještě nemusí být konečné. Vzhledem k situaci a náhlé změně právní názoru státního zástupce Jaroslava Šarocha míří celý případ automaticky k nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, který pokud by rozhodl odlišně, tak by daný případ vrátil znovu k projednání k pražskému státnímu zastupitelství, které by bylo vázáno jeho právním názorem.