Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Češi hodnotili Zemana: je v kontaktu s občany, ale nedbá na důstojnost úřadu

Prezident Miloš Zeman je v kontaktu s občany, zná jejich problémy a plní funkce, které mu Ústava svěřuje. Nedbá ale o důstojnost prezidentského úřadu a špatně reprezentuje zemi v cizině. Tak občané v průzkumu CVVM (Centra pro výzkum veřejného mínění) zhodnotili výkon Zemanova druhého mandátu.

V porovnání s předchozími prezidenty Václavem Havlem a Václavem Klausem hodnotí lidé výrazně lépe právě to, nakolik je Zeman v kontaktu s běžnými občany. Havel byl naopak nejlépe hodnocen v reprezentaci Česka v zahraničí, u Klause zase lidé oceňovali, jak dbá na vážnost prezidentského úřadu.

O tom, že se Zeman dobře věnuje svému lidu, je přesvědčeno 59 procent dotázaných. Pozitivně hodnotí naplňování ústavních funkcí 55 procent lidí. Kladná hodnocení převažují i u toho, jak prezident ovlivňuje vnitropolitický život – Zemana v této oblasti podporuje 49 procent lidí. Nejhůř lidé hodnotí to, nakolik dbá Zeman o vážnost a důstojnost prezidentského úřadu. Negativně to vnímá 56 procent lidí. Podle 51 procent dotázaných Zeman také špatně reprezentuje Česko v zahraničí.

V názorech na prezidenta jsou podle CVVM velké rozdíly v jednotlivých věkových skupinách obyvatel. Hodnocení prezidenta se ve všech zkoumaných oblastech zlepšuje s rostoucím věkem dotazovaných. Nejkritičtěji Zemana vnímají lidé do 29 let, nejlépe lidé starší 60 let.

Průzkum probíhal od 24. ledna do 6. února 2020 a na otázky ohledně spokojenosti s hlavou státu odpovídalo 1062 lidí starších 18 let.