Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Češi považují volbu prezidenta za důležitější než sněmovní volby, ukázal průzkum

Za nejdůležitější ze všech voleb považují Češi volbu prezidenta republiky. Jen o něco menší význam přisuzují volbám do obecních zastupitelstev a do Poslanecké sněmovny, pořadí důležitosti pak následují krajské volby. Nejmenší význam lidé přikládají evropským a senátním volbám. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury STEM.

V porovnání s průzkumem z roku 2017 se význam prezidentských voleb pro Čechy nezměnil, mírně ale klesl u komunálních voleb, které se tak dostaly na stejnou úroveň jako volby do Sněmovny. Nicméně rozdíly ve vnímání důležitosti mezi prezidentskými, komunálními i poslaneckými volbami jsou minimální.

Důležitost voleb hodnotila tisícovka respondentů na pětibodové škále. Čím vyšší číslo volbám přiřadili, tím bylo podle nich hlasování zásadnější. Prezidentské volby si vysloužily průměrně čtyři body a volby do obecních zastupitelstev a do Sněmovny shodně průměrných 3,9 bodu. Krajské volby dostaly průměrných 3,7 bodu. Evropské volby skončily s průměrnými 3 body a senátní s 2,9 bodu.

„Nejrychleji v poslední době roste podle mínění veřejnosti důležitost voleb do Senátu a Evropského parlamentu, přesto tyto volby v porovnání s ostatními výrazně zaostávají,“ doplnili autoři průzkumu. 

Podle autorův  je zajímavé zejména porovnat deklarovanou důležitost jednotlivých voleb a skutečnou volební účast. V této souvislosti STEM zmínil, že nejvyšší volební účast byla u volby prezidenta v roce 2018 při druhém kole hlasování a ve volbách do Poslanecké sněmovny před třemi lety a tyto volby zároveň patří ve vnímání veřejnosti mezi nejdůležitější. “Tomuto trendu se v poslední době mírně vymykají pouze volby do obecních zastupitelstev, které lidé podle průzkumu považují za relativně důležité, ale reálná volební účast byla nižší,” uvedl STEM.