Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Na Slovanském ostrově v Praze je nově umístěn hmatový model Pražského hradu

Na pražském Slovanském ostrově je nově umístěn hmatový model Pražského hradu. Sloužit má především nevidomým a slabozrakým návštěvníkům, osahat si ho však může kdokoliv. Model, který je prvním veřejně přístupným v hlavním městě odhalili zástupci Rotary klubu, Prahy 1 a Poslanecké sněmovny.

Model má podle prezidenta Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Václava Poláška přiblížit nevidomým objekty, které si nemohou představit.  „Člověk, který normálně vidí, tak v zásadě obsáhne nějaký prostor. A člověk, který nevidí, tak ten prostor neobsáhne. Pro nevidomé lidi je i vysvětlení nějakých tvarů složité, zvláště pro ty, kteří jsou nevidomí od narození. A proto jsou takovéhle modely důležité, protože oni si lépe představí realitu,“ uvedl Polášek.

Iniciátorem vzniku modelu je Rotary klub Praha City, který je součástí mezinárodního sdružení Rotary International. Tuto celosvětovou síť spojuje myšlenka vyjádřená mottem Service Above Self, kdy rotariáni dobrovolně věnují svůj čas a schopnosti ve prospěch druhých, a to jak v rámci vlastní obce, tak v mezinárodním měřítku.

Model v měřítku 1:450 obsahuje všechny výrazné architektonické prvky podle skutečnosti. Model má elipsovitý tvar a rozměry 130 krát 60 centimetrů a stojí na 60 centimetrů vysokém podstavci. Stejný model se nachází také ve vstupní bráně Lobkovického paláce na Pražském hradě.