Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Nejvyšší správní soud obdržel 61 stížností na prezidentské volby

Pro rozhodování o stížnostech ve volebních věcech je v ČR příslušný jediný specializovaný soud – Nejvyšší správní soud (NSS) se sídlem v Brně. Soud může nařídit opakování voleb v případě, že zjistí porušení zákona v takové míře, která hrubě ovlivnila výsledek. Na soud se může obrátit sám kandidát, ten, kdo kandidáta navrhoval anebo kterýkoliv volič. Lhůta pro podání podnětu uplynula v úterý v 16 hodin.

Nejvyšší správní soud registruje 61 stížností na prezidentské volby, zatím jich pět odmítl a čtyři odložil, protože nesplňovaly formální náležitosti. Stížnosti doručené po úterní 16 hodině bude automaticky odmítat pro opožděnost.

Při poslední prezidentské volbě před pěti lety dostal NSS celkem 109 stížností, žádné z nich ale nevyhověl. Přestože soud tehdy odhalil tři případy nezákonnosti, do voleb nezasáhl, neboť podle jeho názoru tyto nezákonnosti nebyly tak závažné, aby mohly ovlivnit celkový výsledek voleb.

Mezi zajímavé letošní stížnosti patří třeba podání občana z Prahy 1, který tvrdí, že do urny vhodil vlastnoručně vyrobený volební lístek se jménem Karla Habsbursko-Lotrinského. Na lístku jej označil za „krále českého a císaře rakouského, právoplatného dědice českého trůnu“. Volební komise v jeho okrsku ale neeviduje žádný neplatný hlas, muž se proto na NSS domáhá přepočítání hlasů nebo zopakování hlasování v okrsku.

Stěžovatel z Prahy 9 se na Nejvyšší správní soud obrátil s tím, že slogan „Stop imigrantům a Drahošovi“, který se objevil v inzerátech v tisku a na billboardech považuje za pomluvu, která ovlivnila výsledek voleb.

Stížnost podala i neregistrovaná kandidátka Terezie Holovská. Té naopak vadí skutečnost, že zákonodárci mohli podepsat kandidátní listinu více kandidátům. O tomto problému se v předvolebním období často diskutovalo a rozhodnutí NSS o této stížnosti bude jistě zajímavé. Další podání se týkají především vedení a financování volebních kampaní a práce okrskových volebních komisí při sčítání hlasů.

O všech řádně podaných návrzích musí Nejvyšší správní soud rozhodnout do 15 dnů od doručení, platnost voleb bude tedy potvrzena nejpozději 21. února.