Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Odborníci kritizují Zemanův kanál Dunaj-Odra-Labe. Studie proveditelnosti je prý účelová

Vodní koridor Dunaj–Odra–Labe se podle kritiků nevyplatí a je megalomanský. Odpůrci kritizují zejména studii jeho proveditelnosti, kterou si zadalo ministerstvo dopravy a která je v připomínkovém řízení. Podle kritiků došlo ke značnému nadhodnocení přínosů a podhodnocení nákladů celého projektu. Ministerstvo dopravy dokončilo studii proveditelnosti na sklonku loňského roku. Studie vyšla státní kasu na 27 milionů korun.

Josef Seják z komise pro životní prostředí Akademie věd označil studii za lživou. „Ta studie nemá ani cenu papíru, na kterém byla vytištěna,“ prohlásil. Podle něj autoři studie účelově zneužili metody hodnocení dopadů na životní prostředí. Škody na ekosystémech mohou přesáhnout 100 miliard korun, dodal.

„Výpočet studie byl koncipován prostě tak, aby vyšel. Nejdřív bylo stanoveno ekonomické pořadí akcí – a na ně pak byly ušity zdánlivě vstupní údaje,“ kritizuje studii například investiční odborník Jiří Suk. „Obě hlavní varianty, tedy Dunaj–Odra–Labe i Dunaj–Odra, mají podceněnou dobu výstavby, nadsazenou průměrnou přepravní vzdálenost, a hlavně zcela přestřelený objem přepravy, stejně tak přestřelené finanční efekty z takzvaného tunokilometru,“ vyjmenovává Suk nepřesnosti studie.

Velkým podporovatelem projektu je prezident Miloš Zeman, který by jím chtěl posílit vzájemnou dopravní propojenost středoevropských zemí. Podle zastánců by kanál přinesl nové ekonomické možnosti, pomohl skomírající lodní dopravě v Česku a zároveň umožnil lepší hospodaření s vodou. Ekologové naopak namítají, že koridor by zničil zbytky relativně přirozených ekosystémů střední Evropy a měl by výrazný negativní dopad na krajinu a vodní režim v zemi.