Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Piráti navrhují možnost odvolat prezidenta v referendu

Minulý týden proběhla schůzka parlamentních stran ANO, SPD, Pirátů a KSČM ohledně možné podoby budoucího referenda. Zástupci všech klubů se zatím shodli v tom, že výsledky referenda by měly být závazné. Referendum mají v programu všechny zmíněné strany, jediní Piráti ale prosazují náročnější podmínky v případě rozhodování o ústavních změnách nebo členství v mezinárodních organizacích, chtějí tedy zavést dva typy všelidového hlasování. Ostatní se k jejich návrhu vyjádřili pozitivně.

V běžném referendu by se podle Pirátů mělo rozhodovat o otázkách každodenního života a také o odvolání přímo volených politiků, včetně prezidenta. Možnost odvolat hlavu státu je věc, které funguje u našich sousedů v Rakousku či na Slovensku. Hlasování v tomto řekněme „menším“ referendu by mohla podle návrhu vyvolat petice občanů se 100 až 250 tisíci podpisy. Platnost a závaznost referenda by pak nastala v případě souhlasu nadpoloviční většiny hlasujících.

Ústavní referendum by se pak mělo týkat zásadních společenských změn, jako jsou změny ústavních zákonů, přenášení působnosti státu na mezinárodní organizace a samotné členství v nich. Toto „větší“ referendum by pro svou platnost a závaznost vyžadovalo souhlas alespoň 60 % procent hlasujících, přičemž vyvolat toto „větší“ referendum by musel dvojnásobný počet občanů než „malé“ referendum, tzn. bylo by třeba petice s 200 – 500 tisíci podpisy.

Piráti mají v plánu zavést ústavní referendum až s odstupem několika let po zavedení běžného referenda, a to kvůli tomu, aby si občané stihli zvyknout na pravidla referend a stát si vyzkoušel jejich fungování. „Prvky přímé demokracie je třeba zavádět postupně,“ zní stanovisko strany. „Referenda již 8 let využíváme sami uvnitř Pirátské strany. Pokud mají rozumná pravidla, občanské společnosti prospívají. Nesmí se ale zvrtnout v hazard s demokracií. Proto prosazujeme, aby vedle běžného referenda bylo také ústavní referendum s 60% většinou, kterou mají například ve Francii,“ dodal předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek.