MILOŠ BALÁK, ředitel Lesní správy Lány, MILOŠ ZEMAN, prezident, Lánská obora v proměnách času, kniha, křest