Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Poslanci, senátoři i občané mohou svým podpisem podpořit více kandidátů

Pro nominaci do prezidentských voleb musí každý uchazeč získat podporu pro svou kandidaturu. Takovou podporu podle zákona představuje 50 000 podpisů svéprávných občanů České republiky starších 18 let, nebo podpora členů Parlamentu. Kandidát musí získat podpisy buď dvaceti poslanců, nebo deseti senátorů.

Někteří senátoři vznesli otázku, zda mohou podepsat kandidátní listinu více kandidátům. Na první pohled to vypadalo, že zákon umožňuje podpořit pouze jednoho adepta na prezidenta. Stanoví totiž, že navrhující poslanci nebo senátoři mohou podat pouze jednu kandidátní listinu. Správný výklad zákona, který podalo ministerstvo vnitra vysvětlila Klára Pěknicová z odboru tisku a PR: „Ačkoli zákon o volbě prezidenta republiky na první pohled jasně stanoví, že navrhující poslanci/senátoři mohou podat pouze jednu kandidátní listinu, je třeba vzít v potaz, že pojem ,navrhující poslanci‘, respektive ,navrhující senátoři‘ je legislativní zkratkou pro skupinu 20 poslanců, respektive deseti senátorů.“

Znamená to tedy, že pokud bude poslanec či senátor zastoupen i v jiné poslanecké nebo senátorské „skupině“, jde již o jiné navrhující poslance či senátory. „Tedy jinou skupinou, která je rovněž oprávněna kandidáta na funkci prezidenta navrhnout (tedy podat kandidátní listinu),“ doplnila Pěknicová.

Ministerstvo zároveň uvedlo, že i občan může svým podpisem na petici podpořit vícero kandidátů. Jedná se totiž pouze o fázi navrhování kandidátů, nikoli o volbu samotnou, ve které se již uplatňuje princip rovnosti hlasování, kdy má každý stejný počet hlasů o stejné síle.

Zatím má dostatek podpisů pro svou kandidaturu současný prezident Miloš Zeman, bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš a také textař Michal Horáček. Ostatní kandidáti podpisy ještě sbírají. Čas mají do 7. listopadu do 16.00.