Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Právo bránit sebe i jiné se zbraní bude od září ústavně zakotveno, Zeman podepsal změnu

Prezident Miloš Zeman dnes podepsal doplnění Listiny základních práv a svobod, které ústavně zakotvuje právo bránit sebe i jiné se zbraní. Novela nebude účinnosti 1. září letošního roku. Listina základních práv a svobod bude nově obsahovat výslovné ustanovení, že „právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon“.

Úprava je reakcí na odzbrojovací tendence v rámci Evropské Unie. Ústavní změna podle předkladatelů zabrání tomu, aby mohlo být toto právo v budoucnu omezeno běžným zákonem. Zákonodárci při navrhování ústavní změny vycházeli z petice, kterou podepsalo více než 100 000 lidí. Petice byla reakcí myslivců a dalších majitelů zbraní na snahu Evropské komise omezit vlastnictví zbraní včetně legálně držených.

Komise svůj odzbrojovací plán zdůvodnila jako opatření proti terorismu. Kritici unijního opatření ale poukazují na to, že přehnaná regulace legálně držených zbraní nemá žádný smysl, protože teroristé většinou používají nelegálně opatřené zbraně. Česko se proti kontroverzní unijní směrnici bránilo žalobou u Soudního dvora Evropské unie, ale neuspělo.

Odpůrci doplnění Listiny zejména z řad KDU-ČSL nebo Pirátů pokládali při parlamentních rozpravách úpravu za nadbytečnou s ohledem na již platné ústavní právo na život a zákonná pravidla o nutné obraně. Obávali se také, že změna povede k ozbrojování obyvatelstva. Zastánci změny naopak argumentovali tím, že nucené odzbrojování nezajistí větší bezpečnost.