Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Prezident jmenoval 35 nových soudců, v proslovu vysvětlil milost pro Kajínka

Prezident Miloš Zeman dnes na Pražském hradě jmenoval 35 nových soudců. Popřál jim, aby nepodléhali mediálním a jiným tlakům a řídili se vlastními názory. V krátkém proslovu Zeman vysvětlil, jak se rozhoduje při udílení milostí a proč prominul trest Jiřímu Kajínkovi. Jmenovací dekrety po složení slibu převzalo z rukou prezidenta 20 mužů a 15 žen.

„Vážení a milí soudci, já jsem váš kolega. Víte proč? Protože zákony České republiky dávají prezidentu republiky právo udělovat milost. Milost, to je vlastně soudní výrok. Zrovna dneska jsem jednu zamítl, i když bych byl rád, kdyby těch milostí bylo více, ale v řadě případů žádostí o milost se jedná o mnohanásobné recidivisty, a tam to rozhodování je velice těžké,“ konstatoval Zeman.

Dodal, že o udělení milosti uvažuje jen v případě „kdy jsou odsouzení nemocní, dokonce nemocní v terminálním stadiu, a když jim milost prezidenta umožní strávit alespoň několik měsíců, pokud ovšem mají, ve své rodině.“ V žádném případě by podle svých slov neudělil milost takzvaným „tunelářům“.

„Jednou jedenkrát jsem udělil milost, která neodpovídala těmto kritériím. To byl známý případ člověka, který byl dvacet tři let ve vězení, a jeho vina nebyla jednoznačně prokázána. Tehdy jsem se řídil starořímskou zásadou ‚in dubio pro reo‘ a myslím si, že je dobré, abychom uvažovali i o pochybnostech, které někdy při vynesení rozsudku máme,“ vysvětlil prezident důvody, proč osvobodil Jiřího Kajínka.

Prezident budoucí soudce před jmenováním označil za „mladou krev do našich soudů“. Vedle zdaru a úspěchů jim popřál také pokoru a shovívavost. „A především to, abyste se řídili vlastním právním názorem a nepodlehli různým mediálním a dalším tlakům, neboť ti, kdo vám budou radit, o té věci zpravidla vůbec nic nevědí,“ podotkl.