Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Prezident jmenoval Kamila Kuču rektorem Univerzity Hradec Králové

Prezident Miloš Zeman jmenoval rektorem Univerzity Hradec Králové na další čtyři roky Kamila Kuču. Kuča univerzitu vede od roku 2016 a na další čtyřleté období s účinností od 1. července jej zvolil akademický senát školy letos v únoru. Jmenovací dekret bude předávat ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Jmenování Kuči rektorem podléhá ještě kontrasignaci předsedou vlády. Kučovo jmenování rektorem již 11. května podpořila vláda. Akademický senát Kuču při únorové volbě podpořil 22 hlasy z 24, zvolen byl v prvním kole volby.

Za jeden z nejdůležitějších úkolů pro své další rektorské období označil Kuča přípravu strategie univerzity pro období po roce 2021. Uvedl, že by chtěl docílit regionální univerzity s globálním dopadem. Součástí by mělo být například zkvalitnění výuky, rozšiřování spolupráce se soukromým sektorem nebo zaměření fakult na získávání nových Ph.D. programů nejen v českém, ale i v anglickém jazyce. Slíbil také, že se bude snažit o zvyšování platů zaměstnanců univerzity a pokračování v prohlubování spolupráce se zahraničními univerzitami. 

Kuča byl do čela školy zvolen poprvé v únoru před čtyřmi lety ve třetím kole volby, kdy od 30 členů akademického senátu získal 16 hlasů. Do té doby působil na UHK ve funkci prorektora pro tvůrčí činnost a vnější vztahy. Vystřídal Josefa Hynka, který už po dvou funkčních obdobích nemohl na rektora znovu kandidovat.