Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Prezident Miloš Zeman si podpisem stavebního zákona slibuje rychlejší povolovací řízení!

Mluvčí prezidenta Miloše Zemana, Jiří Ovčáček, oznámil, že Zeman podepsal novelu stavebního zákona, díky které by se mělo zrychlit povolovací řízení. Novela mj. nabízí možnost spojit územní a stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Velkou výhodou je fakt, že pouze na stavební prohlášení bude možné postavit rodinné domy nebo chaty určené k rekreaci s nulovým omezením stavební plochy. Ohlášení nebude zapotřebí pro skleníky, či bazény na daném zastavěném území. Výrazným plusem je fakt, že to zasahuje do výstavby infrastruktury a jejího urychlení.

Nicméně ochránci životního prostředí s novelou nesouhlasí. Kritizují fakt, že vstup veřejnosti do povolovacích řízení je limitovaný. Dokonce ministryně pro místní rozvoj, Karla Šlechtová, se kdysi vyjádřila, že na vstupu ´´dotčené veřejnosti´´ ohledně řízení se nic nemění dle stavebního zákona. Má za to, že účast dotčené veřejnosti je samozřejmostí v procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

Následkem toho, že poslanci pozměňovali návrhy ze zákona, došlo ke zmizení ustanovení, které hovoří o účasti osob, o kterých tak stanoví zvláštní zákon, tzv. spolkům. V zákoně o ochraně přírody jim je účast na stavebním řízení povolena pouze dle tohoto zákona. Někteří z poslanců vznesli námitky vůči spolkům, jelikož měli za to, že se povolování staveb právě kvůli nim prodlužuje. Ochranářské spolky ale tvrdí, že se jedná o největší omezení práv občanů od roku 1989, a je v konfliktu s Ústavou.