Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Prezident Pavel podepsal novelu, která ruší plánovaný Nejvyšší stavební úřad

Prezident Petr Pavel v pondělí podepsal novelu stavebního zákona, která ruší plánovanou reorganizaci stavebních úřadů. Nejvyšší stavební úřad a jemu podřízená soustava krajských stavebních úřadů tak nevzniknou a stavební úřady zůstanou i nadále při obcích. Vznikne pouze Dopravní a energetický stavební úřad podřízený ministerstvu dopravy, který bude mít na starosti hlavně dopravní a energetické stavby. 

Zrychlit a zjednodušit povolování staveb z hlediska ochrany životního prostředí má pak nový institut jednotného environmentálního stanoviska (JES). Ten má zajistit, aby žadatel snáze obdržel stavební povolení a nemusel zjišťovat závazná stanoviska tolika dotčených úřadů jako nyní. Zákon o jednotném environmentálním stanovisku bude účinný od ledna příštího roku.

Ministr životního prostředí Petr Hladík při projednávání předlohy v Senátu uvedl, že zákon má zrychlit a zefektivnit stavební řízení a zároveň plnohodnotně hájit veřejné zájmy v ochraně životního prostředí. Zákon přinese procesní sjednocení nyní rozdrobených správních úkonů do jednoho závazného stanoviska. Bude se podle ministra týkat i posuzování vlivů staveb na životní prostředí (EIA).

Jednotné enviromentální stanovisko bude platit pět let a bude možné ho prodloužit. Na žádost stavebníka bude možné stanovisko i změnit. Pokud bude více zákonů vyžadovat shodné údaje, bude je žadatel vyplňovat jenom jednou. Novela stavebního zákona má vstoupit v účinnost 1. července 2024 a pro vyhrazené stavby, třeba dálnice nebo elektrárny, má platit od 1. ledna 2024.