Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Prezident podepsal devět zákonů, které mají pomoci v boji s koronavirem

Prezident podepsal devět zákonů, které mají pomoci v boji s koronavirem

Prezident Miloš Zeman v pondělí podepsal několik zákonů, které minulý týden schválil Senát a které reagují na aktuální dění kolem koronaviru. Cestovní kanceláře tak budou moci odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy až do září, přijímací zkoušky na vysoké školy začnou nejdříve 15 dní po jejich otevření a mění se například i pravidla insolvencí a exekucí.

Cestovní kanceláře dostanou možnost odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna. Klienti místo peněz dostanou poukazy. Na odložení platby by měla do 31. srpna příštího roku platit takzvaná ochranná doba. Klienti, kteří do tohoto data poukaz nevyužijí, budou mít nárok na vrácení uhrazených záloh.

Co se přijímacích zkoušek týče, nejenže budou nejdříve 15 dní po otevření škol, ale VŠ budou mít také možnost uspořádat je na dálku. Maturitní vysvědčení budou moci přijatí uchazeči dodatečně doručit vysoké škole do 45 dnů po začátku akademického roku.

Podle dalšího schváleného zákona se omezí maximální výše úroků z dlouho nesplácených spotřebitelských úvěrů. Bude omezena i výše sankcí pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) za opožděné splátky úvěrů. 

Nově také nebudou muset podnikatelé a firmy v přechodných hospodářských potížích na sebe bez zbytečného odkladu podat insolvenční návrh. Do konce června budou také až na výjimky pozastaveny exekuce movitých věcí i nemovitostí.