Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Prezident podepsal novelu umožňující vznik komisí pro sucho, mohou zakázat odběry vod

Prezident Miloš Zeman podepsal novelu vodního zákona, která do budoucna umožní vznik tzv. komisí pro sucho. Komise budou v případě sucha rozhodovat o opatřeních obdobně, jako je tomu při povodních. Podle prezidenta je sucho pro Českou republiku důležitějším a zásadnějším problémem než současná krize kolem epidemie nového typu koronaviru. 

Komise mají vyhlašovat stavy sucha, následně vážnější stav nedostatku vody a pak krizový stav. Komise by měly být na úrovni krajů a státu. Předsedy krajských komisí mají být hejtmani. Na jednání komisí by měli být přizváni i hlavní uživatelé vody nebo zástupci obcí. Členy komise budou zástupci správců povodí, Českého hydrometeorologického ústavu, policie, hasičů nebo hygieniků.

Komise pro sucho budou moci omezit nebo zakázat odběry povrchových vod obecně, ale i u firem, které to mají od úřadů povolené, a omezit užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Komise dále bude moci nařídit vlastníkům vodního díla manipulování s vodou více, než dovoluje schválený manipulační řád, upravit minimální zůstatkové průtoky či nařídit mimořádná sledování množství vod. 

Novelizace vodního zákona má také podpořit snazší využití takzvané šedé vody v budovách, tedy použité vody z koupelen. Pokud se hygienicky upraví, bude možné ji využívat pro splachování, úklid nebo třeba mytí aut. Nebude také třeba úřední souhlas pro odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v případě umisťování například rašelinišť, vodních toků nebo mokřadů. Půda pro zřizování retenčních nádrží a rybníků bude navíc osvobozena od odvodů za trvalé odnětí půdy.