Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Prezident podepsal zákony o distanční výuce a volebním hlasování v karanténě

Prezident Miloš Zeman podepsal novelu školského zákona, která na základních a středních školách zavádí distanční výuku. Má fungovat například při epidemiích i dalších možných krizových stavech. Prezident svým podpisem uvedl v platnost také změnu volebního zákona. Voliči, kteří budou počátkem října v povinné karanténě kvůli koronaviru, budou v krajských a senátních volbách moci hlasovat prostřednictvím přenosných volebních schránek.

Změna zákona je reakcí na epidemii covidu-19, kvůli níž byly školy uzavřeny od poloviny března, některé až do června. Nebude se však vztahovat pouze na případnou epidemii koronaviru, ale i na další krizové situace, které by mohly nastat. Krizový zákon předpokládá vyhlášení krizového stavu a následné přijímání krizových opatření i z jiných důvodů, například živelních pohrom a podobně. 

Formu výuky na dálku zákon nestanoví, škola ji má přizpůsobit podmínkám žáka. Pokud žák nebo student nemá doma počítač, musí škola využít jiný způsob vzdělávání. Například si žák vyzvedne učivo a úkoly ve škole nebo se s ní spojí telefonicky. Vláda upozorňuje na to, že i při distanční výuce jsou děti, žáci a studenti povinni se takto vzdělávat, protože i v tomto případě trvá období školního vyučování a školáci nemají prázdniny.

Voliči, kteří budou počátkem října v povinné karanténě kvůli koronaviru, budou moci za vymezených podmínek hlasovat v krajských a senátních volbách. Zákon umožní lidem v nařízené karanténě hlasovat z auta na vyčleněných místech, případně si vyžádat příjezd speciální volební komise s přenosnou volební schránkou.

Norma počítá také se zvláštními volebními okrsky v sociálních či zdravotnických zařízeních, která budou v karanténě. Sněmovna do předlohy doplnila výslovné ustanovení, podle něhož cesta k volbám nebude porušením uložené karantény.