Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Prezident Zeman jmenoval novou rektorkou AMU Ingeborg Radok Žádnou

Prezident Miloš Zeman dnes na Pražském hradě jmenoval novou rektorkou Akademie múzických umění (AMU) Ingeborg Radok Žádnou. Dosavadní prorektorku navrhl akademický senát školy, její jmenování v lednu odsouhlasila i vláda. Ve funkci vystřídá současného rektora Jana Hančila, který akademii vedl po dvě volební období. 

Zeman při jmenování nové rektorce řekl, že je před ní nesmírně náročný úkol, aby místo „průměrných všedních a nikoho nezajímajících osobností“ AMU i nadále produkovala toho, kdo dokáže oslovit českou veřejnost. Jednotlivé fakulty AMU podle něj od svého vzniku vychovaly velmi výrazné osobnosti českého umění. „S jistým smutkem jsem zaznamenal, kolik z těchto významných osobností v minulých letech odešlo,“ poznamenal. 

„V mé, nechci říci mládí, ale dospělosti jsem obdivoval skvělé herce, skvělé muzikanty a další a je mi velmi líto, že už nejsou mezi námi. V poslední době bych uvedl jako příklad Vadima Petrova anebo zcela nedávno Štaidla, který se nesmírně zasloužil o rozvoj populární hudby,“ vzpomněl prezident na zesnulé umělce, kteří vzešli z AMU.

Rektorka Ingeborg Radok Žádná na AMU dosud působila jako prorektorka pro mezinárodní vztahy a uměleckou činnost a mimo to učí na Katedře hudební produkce Hudební a taneční fakulty AMU. Před přechodem do manažerských funkcí se věnovala hře ne violoncello a violu da gamba. V roce 2003 obdržela Řád rytíře umění a literatury, udílený francouzskou vládou.