Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Sedm podmínek komunistů pro kandidáta na prezidenta

Na rozdíl od minulé volby hlavy státu se politické strany zatím příliš nehrnou do navrhování vlastních kandidátů. Zda do volby vyslat stranického reprezentanta, nebo podpořit některou z osobností, které se o funkci ucházejí samostatně letos váhají i komunisté.

Připomeňme, že uchazeči o prezidentskou funkci by měli podat ministerstvu vnitra kandidátní listinu nejpozději do 7. listopadu letošního roku. Tuto „přihlášku“ do prezidentské volby musí svými podpisy podpořit nejméně 50.000 občanů oprávněných volit. Kandidátní listinu může též podat alespoň dvacet poslanců nebo deset senátorů. Volba hlavy státu se uskuteční v pátek a sobotu 12. a 13. ledna.

Komunisté mají pro případnou poslaneckou nominaci dostatečný počet mandátů, žádného kandidáta ale zatím nenavrhli. Na svém sobotním zasedání se pouze shodli na formulaci sedmi podmínek, které by měl uchazeč o prezidentskou funkci splňovat, aby jej strana podpořila.

A jaké že jsou tyto podmínky? Komunisté chtějí, aby s nimi prezident mluvil, respektoval jejich program, podpořil myšlenku zdanění finančních náhrad církevních restitucí a měl zájem prosadit zákon o obecném referendu. Dalšími požadavky je také ochota k součinnosti a konzultacím při řešení politických otázek a „ochrana českých zájmů a respekt k zahraniční politice všech směrů“. Prezident by také měl zaujímat „nediskriminační postoj“ k poslaneckému klubu KSČM. Co přesně vyjadřuje požadavek „ochoty k součinnosti“ a „nediskriminační postoj“ vysvětlil lapidárně místopředseda strany Jiří Dolejš: „To znamená, že se s komunisty mluví. Ten končící (prezident – pozn.) to respektoval.“

K tématu prezidentských voleb se KSČM plánuje vrátit až po říjnových sněmovních volbách a dle svých vyjádření podmínky podpory kandidáta možná ještě upraví. Základem v každém případě bude těchto sedm bodů.