Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Soud zrušil rozhodnutí prezidenta nejmenovat profesory Ošťádala a Fajta

Městský soud v Praze dnes zrušil rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana, kterým odmítl jmenovat fyzika Ivana Ošťádala a uměleckého historika Jiřího Fajta profesory. Soud svým rozsudkem vrátil věc prezidentovi k dalšímu řízení.

Důvody rozhodnutí soudu vysvětlila v odůvodnění soudkyně Viera Horčicová, která předsedá senátu, do jehož pravomoci věc spadá: „Pokud řízení o jmenování profesorem proběhne řádně a v souladu se zákonem, nemůže již žádný orgán moci výkonné – tedy ministr školství, vláda ani prezident republiky – sám znovu posuzovat, zda kandidát podmínky pro jmenování profesorem splňuje. Tím by bylo nepřípustně zasaženo do autonomie vysokých škol a ústavně garantované svobody vědeckého bádání a umělecké tvorby.“

Podle názoru soudu sice může prezident rozhodnout, že navrženého kandidáta nejmenuje profesorem, avšak pouze v případě pochybností o tom, zda uchazeč prošel řádným procesem ke jmenováním nebo pokud dospěje k závěru, že tento proces vykazuje vady, kvůli nimž by mohl být nezákonný. Z jiných důvodů nemá právo odmítnout podepsat jmenovací dekret.

„Takové rozhodnutí však musí obsahovat odůvodnění, což v posuzované věci splněno nebylo. Pro tuto vadu řízení bylo rozhodnutí prezidenta zrušeno,” uvedla mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci. Zemanovo rozhodnutí tak soud anuloval kvůli tomu, že neuvedl žádné zákonné důvody, které by bránily Ošťádalovi a Fajtovi získat profesuru.

Miloš Zeman nepodepsal Ošťádalův a Fajtův jmenovací dekret na jaře 2015, veřejnosti svoje zamítavé rozhodnutí zdůvodnil vážnými prohřešky akademiků z minulosti. U fyzika Ošťádala prezident poukázal na jeho údajné kontakty s komunistickou Státní bezpečností, v případě historika Fajta argumentoval jeho údajnou žádostí, aby mu banka prostřednictvím sponzorského daru poskytla doplatek k platu ředitele Národní galerie. Zeman označil takové chování za nemorální a nehodné profesora. Nicméně, jak konstatoval soud, tyto důvody nejsou z hlediska zákona relevantní.