Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Strany našly cestu, jak obejít limit pro sponzory

Zákon o financování politických stran stanoví, že „strany a hnutí nesmějí přijmout dar nebo jiné bezúplatné plnění, pokud by součet takových darů přijatých od jedné a téže osoby přesáhl v jednom kalendářním roce částku tři miliony korun.” Smyslem a účelem zákona je znesnadnit finančně silným hráčům nepřiměřeně ovlivnit volební kampaň. Omezení maximální výše podpory politických subjektů je upraveno například i ve Spojených státech. Jak vysvětlil člen dohledového úřadu Jan Outlý, „tam je omezení daru vnímáno i jako známka schopnosti kandidátů získat si širokou podporu mezi voliči – aby mohli vést kampaň, musejí získat velké množství peněz od mnoha drobných dárců.”

Když zakládající člen Realistů Antonín Fryč v červenci dosáhl třímilionového limitu pro sponzorské dary, jeho manželka straně poslala na transparentní účet dalšího půl milionu korun. Fryč se hájí tím, že manželka poslala příspěvek z vlastní iniciativy: „Máme rozdělený majetek, se kterým si každý sám hospodaří. Má zájem na tom, abychom uspěli.”

Na zákonný limit narazil i jablonecký podnikatel Dalibor Dědek, který původně chtěl hnutí STAN podpořit částkou až 10 milionů. Nakonec daroval maximální možnou sumu kterou zákon umožňuje, a to tři miliony. O další příspěvek pro hnutí požádal bývalého obchodního partnera Jiřího Melouna, který řídí společnost Jablocom. Ten obratem poslal na transparentní účet Starostů a nezávislých tři miliony korun. „Požádal jsem pana Melouna, jestli by nezvážil, že by ze svých peněz přispěl. A pan Meloun vzal svoje úspory a ty poslal”, řekl k tomu Dědek. K transakci se vyjádřil i Jiří Meloun: „Dal jsem mu za pravdu v tom, že pokud má STAN v předvolební kampani čelit molochům s řádově vyšším rozpočtem, tak to prostě bez peněz nepůjde. Je pravda, že tři miliony korun je hodně peněz, ale jsou to moje úspory, peníze, které jsem si vydělal a řádně zdanil.”

Podle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran se dělením darů mezi rodinu nebo blízké spolupracovníky žádné předpisy neporušují. Podle názoru kontrolorů je legální i postup, kdy dárce, který svůj limit už vyčerpal, daruje peníze jiné osobě za účelem toho, aby pak dotyčný svým jménem tyto peníze daroval politické straně nebo politickému hnutí. Od roku 2014 se z přijatých darů platí daň ve výši 15 procent. Pokud však jde o přímého příbuzného, dary se nedaní.