Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

U příležitosti prezidentských voleb Hrad vystaví korunovační klenoty

Během příštího roku budou kromě volby prezidenta republiky probíhat oslavy výročí 100 let od vzniku Československa. Výročí připomene na Pražském hradě celá řada zajímavých výstav o historii státu, hlavním lákadlem ale zřejmě budou korunovační klenoty, které Hrad plánuje vystavit během prezidentských voleb. Jejich první kolo se uskuteční 12. ledna, případné druhé kolo pak o dva týdny později.

„Velký projekt ke stému výročí založení republiky a 25 let od vzniku České republiky se připravoval téměř dva roky. Pražský hrad by se měl stát jedním z center oslav těchto jubileí,“ představil oslavy výročí ředitel administrativní sekce kanceláře prezidenta republiky Jan Novák. Výstavy budou probíhat mezi 1. lednem a 28. říjnem, expozice na sebe budou časově i obsahově navazovat.

Jednotlivé výstavy mají podle Nováka připomenout osoby, události a předměty související s naší státní a národní identitou. Na přípravách se kromě Pražského hradu podílí také Národní archiv, Vojenský historický ústav nebo ministerstvo vnitra. K vidění tak bude například originál Zlatéface buly sicilské nebo Ústavy, Řád bílého lva a Řád Tomáše Garrigua Masaryka či originály dokumentů spojených s Václavem Havlem. Návštěvníci si budou moci prohlédnout třeba i sako, které měl na sobě výsadkář Jan Kubiš během atentátu na Heydricha a mnoho dalších dobových předmětů.

Nejvýznamnější exponát, české korunovační klenoty, budou v době voleb vystaveny ve Vladislavském sále Pražského hradu. Svatováclavská koruna, královské žezlo a jablko, korunovační plášť, korunovační kříž a Svatováclavský meč jsou trvale uloženy v tzv. Korunní komoře chrámu sv. Víta v Praze za dveřmi se sedmi zámky. Klíče k těmto zámkům mají v držení prezident republiky, předseda vlády, předseda Poslanecké sněmovny, předseda Senátu, pražský primátor, arcibiskup pražský a probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta.

Expozice korunovačních klenot, které se vystavují jen při výjimečných příležitostech by podle Nováka „měla ukázat, proč si i v době republikánské vážíme korunovačních klenotů českých králů jako symbolu naší státnosti“.