Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Učitelé budou ze zákona dostávat minimálně 130 procent průměrné mzdy, podepsal Pavel

Prezident Petr Pavel ve středu podepsal novely školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících, učitelé by tak od příštího roku měli dostávat minimálně 130 procent průměrné hrubé nominální mzdy. Novely také umožní, aby odborně vzdělaní vysokoškoláci mohli učit předměty podle své profese po omezenou dobu tří let na druhých stupních základních škol a na středních školách. Změna je reakcí na nedostatek učitelů zejména přírodovědných oborů a hlavně ve středních a severozápadních Čechách.

Učitelé včetně vedoucích pracovníků loni v průměru dostávali podle informací ministerstva školství hrubou měsíční odměnu 48 204 korun. Do dat nebyli započteni vysokoškolští pedagogové. Průměrný hrubý měsíční výdělek učitelů odpovídal podle propočtů ministerstva školství 113 procentům průměrné mzdy v Česku. Průměrný plat ve veřejné sféře loni činil 45 259 korun, meziročně se zvedl o 1,1 procenta.

Celková výše peněz na platy učitelů musí podle schválené úpravy činit od příštího roku „v měsíčním průměru na jeden úvazek učitele nejméně 130 procent průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství“. Garance se netýká všech pedagogických pracovníků na rozdíl od původního vládního návrhu, který předpokládal stanovování objemu peněz na jejich platy na nejméně 1,404násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v Česku vždy za předminulý rok.

Novela také zavádí pozici školského logopeda, provázejícího učitele pro zvýšení kvality pedagogických praxí a systém uvádějících učitelů, kteří by po dobu dvou let podporovali začínající kolegy. Změny školských předpisů zároveň posilují pravomoci ředitelů škol ve vztahu k metodám a formám vyučování, které nyní vyučující mohou volit podle vlastního uvážení.