Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Voliči, kteří chtějí volit mimo domov, musí o voličský průkaz požádat nejpozději do pátku

Do prezidentských voleb zbývá už jen několik dní, volební místnosti se poprvé otevřou v pátek 13. ledna ve dvě hodiny odpoledne. Kdo bude chtít odvolit mimo své trvalé bydliště, musí si zajistit voličský průkaz, jenž voliče opravňuje vhodit lístek do urny v jakémkoli volebním obvodě. Poštou nebo datovou schránku lze obecní úřad o voličský průkaz požádat nejpozději do pátku 6. ledna, osobně je možné žádost vyřídit až do středy 11. ledna.

Jednou žádostí, čí návštěvou úřadu v místě trvalého bydliště lze vyřídit voličský průkza pro první i případné druhé kolo voleb. Voliči, kteří plánují hlasovat jen ve druhém kole, musí o průkaz požádat písemně nejpozději do pátku 20. ledna, případně osobně do 25. ledna, tedy dva dny před volbami.

Na Portálu občana je podle webu připraven průvodce, který žadatele celým procesem provede. V rámci online žádosti lze určit i způsob převzetí voličského průkazu, tedy poštou, osobně na úřadě v Česku, osobně na úřadě v zahraničí. Pro podání žádosti o voličský průkaz z Portálu občana je nutné mít v Portálu občana připojenou datovou schránku fyzické osoby.

Občané, kteří nepoužívají Portál občana mohou svému úřadu poslat žádost prostřednictvím datové schránky. Žádost o voličský průkaz nemá stanovenou formu, ale musí musí obsahovat typ voleb, pro které kolo voleb má být průkaz určen (pokud nebude uvedeno, obdrží žadatel průkaz na obě kola), jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a požadovaný způsob doručení. Nepovinně lze v žádosti uvést kontaktní údaje, telefon nebo e-mail, pro případ, že by úřad potřeboval zájemce o průkaz kontaktovat, například kvůli upřesnění žádosti.