Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Voliči mohou začít žádat o voličské průkazy pro volbu prezidenta

První kolo prezidentských voleb proběhne 13. a 14. ledna 2023, případné druhé kolo pak 27. a 28. ledna 2023. Termíny se blíží a voliči, kteří budou volit mimo místo svého trvalého pobytu, už mohou začít žádat o voličské průkazy.

O voličský průkaz pro Volbu prezidenta ČR lze požádat poštou nebo datovou schránkou do 06.01.2023 (1. kolo) resp. do 20.01.2023 (případné 2. kolo). Zažádat lze také osobně, a to do 11.01.2023 do 16:00 (1. kolo) resp. do 25.01.2023 do 16:00 (případné 2. kolo).

Podle současné právní úpravy volebních zákonů může každý volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu. Obdobně jako obecní úřad může voličské průkazy vydávat zastupitelský úřad v cizí zemi pro voliče, kteří jsou zapsáni v jeho zvláštním seznamu voličů.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti o vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. 

Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.