Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Ze sídla prezidentů kamenolom? Ředitel lánské obory prodal tisíce tun kamene

Kancelář prezidenta republiky musela ve středu vysvětlovat poslancům, proč prodávala kámen z lomu v Lánech hluboko pod cenou. Podle zjištění novinářů MF Dnes prodal ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák z lánského kamenolomu za posledních několik let 117 tisíc krychlových metrů kamene (přibližně dva a půl tisíce nákladních aut). Namísto obvyklé tržní ceny 400 korun firmám účtoval jen 117 korun za metr krychlový.

Tématem se zabýval rozpočtový výbor sněmovny při projednávání rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky, kde byli i její zástupci. Lánská lesní správa údajně prodala pouze kamenné bloky, které vznikly odstřelem při rozšiřování příjezdové cesty k přehradě. „Prodali jsme masiv, oni ho rozdrtili, upravili a použili na naší stavbě,“ uvedl zástupce vedoucího kanceláře hradu Petr Mužák.

Na dotaz předsedy Pirátské strany Mikuláše Ferjenčíka, zdali skutečně došlo k prodeji pod cenou, Mužák uvedl, že „kámen byl prodán jako masiv k provádění místních prací firmě a část byla vytěžena a použita pro naše práce, které prováděla Lesní správa Lány.“ Dodal, že zmíněná firma použila kámen na sanaci Klíčanské přehrady, která spadá do areálu lánské obory.

Zástupce kanceláře Hradu Mužák však svými odpověďmi poslance neuspokojil a Pirát Ferjenčík dokonce prohlásil, že se přiklání k variantě, že prodej kamene v Lánech byl trestným činem. „To je jako kdyby mi na zahradě dělal zahradník skalku, já mu prodal pískovec a on by mi ho pak fakturoval,“ vysvětlil.

Mužákovy odpovědi nedávaly smysl ani poslanci hnutí ANO Petru Venhodovi. „Proč došlo k prodeji kamene a pak zpátky k jeho fakturování stejného materiálu Lánské oboře zhotovitelem?“ ptal se poslanec. Mužák uvedl, že v rámci stavební akce byl prodán materiál v Lánské oboře. A firma provozuje stavbu, použila kámen a pak fakturuje celou stavbu,“ reagoval zástupce Hradu.

Hradní kancléř Vratislav Mynář ke kauze poznamenal, že „došlo k účelovému a lživému pokusu poškodit Kancelář prezidenta republiky“ a požaduje, aby se MF Dnes omluvila.