Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Zeman se raduje, na kanál Dunaj – Odra – Labe byla dokončena studie proveditelnosti

Na Pražském hradě se včera odpoledne prezident Miloš Zeman setkal s krajskými koordinátory projektu kanálu Dunaj – Odra – Labe z České republiky a ze Slovenska. Tématem byla budoucnost projektu této mezinárodní vodní cesty, kterou Zeman dlouhodobě propaguje a usiluje o její výstavbu.

Prezident v úvodním slovu oslovil koordinátory „vážení a milí přátelé“ a vzápětí vysvětlil důvod takového oslovení: „myslím, že si tak všichni můžeme říkat, protože jsme spojeni jednou touhou, a sice uskutečnit sen Karla IV., potom Františka Josefa I., potom Jana Antonína Bati, a věřím, že i Tomáše Bati, a také můj.“ Následně Zeman informoval o tom, že byla dokončena studie proveditelnosti s pozitivním výsledkem.

Mezi odpůrce stavby patří především environmentalisté a ochránci přírody. Zeman na setkání radostně oznámil, že ani ekologické hledisko by nemělo být překážkou velkolepé stavby. „Dostal jsem od Petra Formana nedávno i materiál zemědělské univerzity, katedry životního prostředí, tak jsem si říkal, co si zase ti broučkaři vymysleli, ale nebylo to ani tak nejhorší. Připomínky, když je to oponentní materiál, byly samozřejmě intenzivnější, ale nebylo to žádné zavržení této stavby,“ pochlubil se prezident.

Vodní koridor D-O-L by měl být dlouhý 377 km, šířka plavební dráhy je plánována 40–50 m, minimální plavební hloubka 4 m, v plánu je 34 plavebních stupňů a 34–40 vodních elektráren. Projekt by měl spojit řeky Dunaj, Odru a Labe pro vodní dopravu s dalšími přidruženými efekty (vodohospodářství, protipovodňová ochrana, energetika, turismus atd.). Kromě těchto řek má významnou roli v projektu řeka Morava – především již dříve splavněný úsek podél Baťova kanálu. Koridor by měl začínat v Bratislavě a končit v Přelouči.

První pokus o spojení Dunaje s povodím Severního moře na českém území podnikl český král a římský císař Karel IV. roku 1375. Jednalo se o propojení Dunaje a Vltavy (a tím i Labe). Podle Dubraviovy kroniky se průplav začal stavět, ale nebyl dokončen. Důvodem k výstavbě bylo úsilí Karla IV. o tranzit benátského zboží přes Čechy do belgických Brugg.

Na závěr setkání na Hradě Zeman slíbil, že bude o kanál Dunaj – Odra – Labe dál bojovat. „Já samozřejmě slibuji, že v rámci svých možností a kompetencí tomuto projektu budu pomáhat dál, ale bez úsilí všech těchto koordinátorů by moje aktivita byla voláním na poušti. Takže, mám dojem, že Polsko a Slovensko je bez problémů. Příští rok jedu do Rakouska, tak se pokusím udělat, co bude možné, aby se ten vztah poněkud zlepšil, protože Rakušani to zatím spíše sabotovali. Ale od toho je problém, aby se vyřešil,“ dodal optimisticky.